Kroniki Akaszy

„Nawet kiedy przemierzysz Wszechświat, szukając kogoś, kto bardziej od ciebie zasługuje na twą miłość i uczucie, to nie znajdziesz takiej osoby nigdzie. Ty sam zasługujesz na tyle samo twojej miłości i uczucia, Co każdy w całym Wszechświecie.”

Budda

„Nie jesteśmy nigdy oddzieleni od źródła, którym tak naprawdę jesteśmy.”

Kroniki Akaszy służą pomocą w doświadczaniu pełnego potencjału wzrostu, radości, harmonii i celu życia i są duchowym medium.

W sanskrycie Akasza oznacza eter, który mieści w sobie wszystkie materialne i niematerialne substancje. W polu Kronik Akaszy zawarte jest wszystko. Pole to jest fundamentem i esencją wszelkich rzeczy. Często są nazywane umysłem boga lub okiem boga. Ta biblioteka wiedzy zapisana jest na tkaninie nieskończoności wszechświata i magazynuje wszystkie informacje. Każdą myśl i czyn, każdą ewolucję, która zaistniała od momentu powstania wszechświata. Kroniki Akaszy są trwałym zapisem wszystkiego, co się dzieje i co się kiedykolwiek stało w czasie i przestrzeni. Są matrycą lub siecią, która wszystko scala i tworzy jedność tam, gdzie występują pozory oddzielenia.

Zagadnienie matrycy, tajemnicy, która łączy wszystko co jest, pięknie opisał Gregg Braden w swojej książce „Boska matryca - Łącząc naukę, cuda i wiarę”. Dziś przełomowe odkrycia fizyki kwantowej są nam już doskonale znane.

Energia Akaszy istnieje we wszystkim, co żyje, dlatego jesteśmy w stanie połączyć się z Kronikami i podłączyć do esencji życia, aby uzyskać informację na każdy temat. Erwin Laszlo powiada, że „podobnie jak atomy Akasza jest niepodzielna, wieczna i niepojęta, ale w przeciwieństwie do nich, jest nieskończona i przenika wszystko. Akasza przejawia się poprzez postrzegalny aspekt dźwięku.”

W Kronikach Akaszy kontaktujemy się za pośrednictwem wibracji. Wibrację tą nie odbieramy jednak za pomocą słuchu, lecz poprzez naszą ósmą czakrę. Odczyt z kronik Akaszy wspomaga Modlitwa, aby podnieść energię do wibracji Kronik.

Łacząc się z Kronikami Akaszy przekazujemy nasze intencje Mistrzom, Nauczycielom i Umiłowanym Istotom, którzy są ucieleśnieniem niezwykle wysokich i czystych wibracji, aby stworzyć uzdrawiającą przemianę naszej osobowości.